Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání:


Obec zveřejňuje informace na úřední desce a na vývěsních tabulích.

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané organizačním řádem obecního úřadu.

Písemně podané žádosti, stejně tak i prostřednictvím faxu 415 214 713 a e-mailové adresy mesto.blsany@email.cz, v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podací knize.

Žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obdržel. Z podání musí být zřejmé, kterému odboru je určena a kdo je činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

Další informace o všech agendách obecního úřadu lze získat na podatelně, u starosty nebo asistentky starosty.

Dnes je neděle
15. 09. 2019
a svátek má Jolana.


Vyhledávání


Nové internetové stránky

Právě pro vás spouštíme nové internetové stránky města Blšany.

Výběr z galerie

Blšany, foto František Halas 5.9.2010 přejít do galerie

Blšany na mapě

Mapa zobrazit mapu