Žádosti o informace


Žádosti o informace – z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

Obec zveřejňuje informace na úřední desce a na vývěsních tabulích v obci.

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané organizačním řádem městského úřadu.

Písemně podané žádosti, stejně tak i prostřednictvím faxu 415 214 713 a e-mailové adresy mesto.blsany@email.cz, v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podací knize.


Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

· poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti (o tom učiní zaměstnanec záznam);
· odložením žádosti – je-li žádost neúplná, nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol); v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obce, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do tří dnů žadateli;
· odmítnutím žádosti – v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně a ani po výzvě, která se vydá do 7 dnů od podání žádosti, žádost žadatel do 30 dnů neupřesní (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru).

Je-li proti rozhodnutí podáno odvolání (na podatelně OÚ) ve smyslu § 16 zákona, je vyřízeno těmito způsoby:
· směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, rozhoduje Zastupitelstvo města Blšany;
· směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru příslušnému Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Dnes je neděle
15. 09. 2019
a svátek má Jolana.


Vyhledávání


Nové internetové stránky

Právě pro vás spouštíme nové internetové stránky města Blšany.

Výběr z galerie

přejít do galerie

Blšany na mapě

Mapa zobrazit mapu