Schválený územní plán

Územní plán Blšany je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta  z Integrovaného  operačního  programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.

Projekt je zpracováván na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Pořizování pro správní území města Blšany provádí město Podbořany – stavební a vyvlastňovací úřad.

Vyhledávání


Nové internetové stránky

Právě pro vás spouštíme nové internetové stránky města Blšany.

Výběr z galerie

Blšany, foto František Halas 5.9.2010 přejít do galerie

Blšany na mapě

Mapa zobrazit mapu